โครงสร้างองค์กร

ฝ่ายบริหาร


น.ส. ธิดารัตน์   ทิพยรัตน์
ประธานบริหาร
นาย สุรศักดิ์  ตันศิริอาษา
กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป


   

นาย สำรวย  ตันหลิม
กรรมการด.ต. อชีรชัย  คำภา
ผู้จัดการฝ่ายอบรม/ปฏิบัติการ Zone-Cนาย  ไศล    ตันหลิม
ผู้จัดการฝ่ายอบรม/ปฏิบัติการ Zone-B
น.ส.ชุณห์พิมาณ ตันหลิม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
ที่ปรึกษา
พ.ท.   รังสรรค์   โวหาร
ฝ่ายความมั่นคง
ร.ต.ท. ขจร    จันทร์หอม
ฝ่ายปราบปราม


www.st-security.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×