บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด


ติดต่อขอราคา ได้ที่

Email : support@st-security.com

Tel: 086-3926979

บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัท รปภ  : บริษัทรักษาความปลอดภัยเอสทีทีกรุ๊ป จำกัด มีความเชื่อมั่นในการบริการทีมงานของเราเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ) ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการทำงาน เราคือบริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ) ที่ท่านวางใจได้ โดยทีมงานบริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ)มีมาตรฐาน เข้มแข็ง อดทนต่อการทำงาน
เราคือบริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ) ที่จดทะเบียนบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทรักษาความปลอดภัยเอสทีทีกรุ๊ป ซื่อสัตย์ รักงาน ให้คำปรึกษาได้ครับ บริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ) บริษัท เอสทีที กรุ๊ป จำกัดเรายินดีให้บริการครับ
ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ 
(บริษัท รปภ)
ขอบข่ายความรับผิดชอบ

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด

(SECURITY STT GROUP CO., LTD.

เป็น บริษัทรักษาความปลอดภัย

      ได้กำหนด พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ สนับสนุนและควบคุมการทำงาน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้

( Zone A )

จังหวัดกรุงเทพฯ (บริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ) เขตกรุงเทพฯ)

โดย  คุณ สุรศักดิ์  ตันศิริอาษา      โทร :  086-3926979                                     
65/100  ซ.64/1 ถ.สุขุมวิท   ต.บางจาก  อ. พระโขนง  
จ. กรุงเทพฯ  10260      
( Zone B )

จังหวัดกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก ,จังหวัดสมุทรปราการ (บริษัทรักษาความปลอดภัย (บริษัท รปภ) เขตกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก ,จังหวัดสมุทรปราการ)

โดย  คุณ ธิดารัตน์  ทิพยรัตน์          โทร  : 086-7883515

20  ถ.คุ้มเกล้า  ต. ลำปลาทิว  อ. ลาดกระบัง 
จ. กรุงเทพฯ  10520  

( Zone C )

จังหวัดนครปฐม  ,จังหวัดสมุทรสาคร (บริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ) เขตจังหวัดนครปฐม  ,จังหวัดสมุทรสาคร)

โดย  คุณ สุรศักดิ์  ตันศิริอาษา      โทร :  086-3926979  
                                   
88/69   หมู่ที่1   ถ.มหาสวัสดิ์  ต.มหาสวัสดิ์  
อ.พุทธมณฑล  นครปฐม 73170    ( Zone D )

  จังหวัดระยอง (บริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ) เขตจังหวัดระยอง)

โดย คุณสมบูรณ์ รัตนปทุม โทร : 086-3926979
               
61 หมู่  ถนนสุขุมวิท ต.บ่านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130


สายด่วน (บริษัท รปภ)  / Call Center  : 
086-3926979 ( 24 ชั่วโมง )

          CONTACT


(บริษัท รปภ)

    086-3926979,  086-7883515


โทร/แฟกซ์  034-141484 

www.st-security.com
E-mail : support@st-security.com

สายด่วน  / Call Center
086-3926979    (  24 ชั่วโมง  )
บริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ) เอสทีที กรุ๊ป
บริษัทรักษาความปลอดภัยเอสทีกรุ๊ป มีประสบการณ์ มีความเชียวชาญในงานรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ)  ลูกค้าเชื่อมั่นและเชื่อใจ หากท่านต้องการบริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ) สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดบริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ) ได้เลยค่ะ บริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ) เอสทีทีกรุ๊ป ยินดีให้คำปรึกษา โทร 086 392 6979
บริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัท รปภเอสทีบริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงเทพ, บริษัทรักษาความปลอดภัยนครปฐม, บริษัทรักษาความปลอดภัยลาดกระบัง, บริษัทรักษาความปลอดภัยพระโขนง, บริษัทรักษาความปลอดภัยมีคุณภาพ, บริการบริษัทรักษาความปลอดภัย, บริษัทรักษาความปลอดภัยสุขุมวิท, บริษัทรักษาความปลอดภัยคุ้มเกล้า, บริษัทรักษาความปลอดภัยบางจาก, บริษัทรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ, บริษัทรักษาความปลอดภัยมหาสวัสดิ์, บริษัทรักษาความปลอดภัยมีประสบการณ์, บริษัทรักษาความปลอดภัยระยอง, เอสทีบริษัท รปภบริษัท รปภกรุงเทพ, บริษัท รปภนครปฐม, บริษัท รปภลาดกระบัง, บริษัท รปภพระโขนง, บริษัท รปภมีคุณภาพ, บริการบริษัท รปภบริษัท รปภสุขุมวิท, บริษัท รปภคุ้มเกล้า, บริษัท รปภบางจาก,บริษัท รปภสมุทรปราการ,บริษัท รปภมหาสวัสดิ์, บริษัท รปภมีประสบการณ์, บริษัท รปภระยอง
 
เว็บสำเร็จรูป
×